isomäki areenan nimiarvonnan ehdot

Arvonnan säännöt ja tietosuojaseloste

Arvonnan järjestäjä
HC Ässät Pori Oy, jäljempänä "Ässät" (HC Ässät Pori Oy, Jäähallinpolku, 28500 Pori, Y-tunnus: 1592830–3).

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt ja yritykset. Arvontaan osallistuminen edellyttää osallistumista ”Pata ei pysähdy” -näkyvyyskampanjaan sekä erikseen sovittavan markkinointiyhteistyösopimuksen tekoa Ässien kanssa. Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä, puhelinnumerolla ja sähköpostiosoitteella tai edustamansa yhtiön nimellä yhtiön valtuuttamana tai yhtiön nimenkirjoitukseen oikeutettuna.

Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 10.01-06.02.2022 kello 23:59 välisenä aikana. Arvonnan viimeistä osallistumispäivää voidaan tarvittaessa Ässien päätöksellä siirtää eteenpäin ja osallistumisaikaa näin pidentää

Palkinnot
Palkintona arvotaan oikeus

 • Nimetä Isomäki Areenan aikavälille maaliskuu 2022 – heinäkuu 2023 (sisältää kauden 21–22 lopun ja koko kauden 22–23, lisäksi isoja tapahtumia muun muassa Taitajat-kisa 2022)
 • Nimeä käytetään kaikessa Areenaan liittyvässä markkinoinnissa
 • Ässien somessa näkyvyys kaikessa Areenaan liittyvässä markkinoinnissa
 • Logo ja nimi näkyvyyden Isomäki Areenan ulkoseinässä
 • Kiinteä näkyvyys Areenan mediakuutiossa
 • Näkyvyys Areenalla käytäväkelloissa
 • Näkyvyys Ässien yhteistyökumppanisivulla
 • Otteluisännyys Areenan nimeämisottelussa keskiviikkona 9.3.
  • sisältää 12 hengen aition
  • näkyvyyden ottelua edeltävässä markkinoinnissa
  • näkyvyyden ottelutapahtumassa
 • Pääsy mukaan Ässien yhteistyökumppaneiden joukkoon ja mukaan kumppanitapahtumiin


Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi ilman Ässien suostumusta. Palkinto on yritys-/henkilökohtainen eikä sitä voi myydä tai siirtää eteenpäin.

Areenan nimeksi voidaan hyväksyä vain nimi tai sanoista muodostettu kokonaisuus sekä logo, joka ei ole:

1) hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen eikä omiaan johtamaan yleisöä harhaan;

2) valtakunnallinen tai kansainvälinen nimitys tai nimen lyhennys, jota lain mukaan ei ole luvallista käyttää elinkeinotoiminnassa

3) yleisen käsityksen mukaan omiaan herättämään pahennusta taikka vahingoittamaan Ässien tai Areenan mainetta tai Ässien arvojen vastainen;

4) nimeksi ilmeisen soveltumaton;

5) Ässien voimassa olevien yksinoikeussopimusten vastainen.

Ässillä on yksipuolinen oikeus hylätä voittajan nimiehdotus, mikäli ne rikkovat tämän kilpailun sääntöjä, jolloin voittajan tulee nimetä uusi, sääntöjen mukainen, ehdotus.

Mikäli hyväksytty nimiehdotus loukkaa jonkun kolmannen immateriaalioikeuksia- taikka muita oikeuksia tai sopimuksia, Ässät eivät ole vastuussa loukkauksesta ja nimiehdotuksen tekijä vastaa kaikista kuluista ja vahingoista, mitä loukkaus mahdollisesti aiheuttaa.

Ässät vastaa nimeämisestä syntyvistä valmistuskuluista.

Arvonnan suorittaminen ja palkinnon lunastus

Voittaja arvotaan 08.02.2022 mennessä, ellei osallistumisaikaa Ässien päätöksellä pidennetä, ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajan ilmoittamaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Jos voittajaa ei tavoiteta kymmenen arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselviä tai tulkinnanvaraisia. Ässillä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta sekä yrityksen tai henkilön nimi eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Lisäksi voittaja sitoutuu haastattelun antamiseen ja julkaisemiseen. Ässillä on oikeus korvaukseen siitä vahingosta, joka Ässille mahdollisesti aiheutuu, jos arvontaa osallistuva yritys tai henkilö aiheuttavat tarpeen uuden arvonnan järjestämiseen.

Verot

Ässät sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot ja muut viranomaismaksut näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.

Järjestäjän vastuu

Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii yleisimmissä Internet-selaimissa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Ässät kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

Henkilötietojen käsittely

Annetut tiedot talletetaan HC Ässät Pori Oy:n - asiakastietorekisteriin.

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä meihin.

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään tietosuojaa koskevan lainsäädännön ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Kampanjan aikana kaikki siihen osallistuneet henkilöt voivat saada arvontaan liittyvää informaatiota sähköpostitse.

Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Ässät pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla ja jo osallistuneille myös sähköpostitse tai puhelimitse. Ässät voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Ässät .

Tietosuojaseloste
HC Ässät Pori Oy:n tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa  https://assat.com/fi-fi/article/etusivu/tietosuojaseloste/2904/

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
​​​​​​​
HC Ässät Pori Oy
Porissa 10.01.2022