Vastuullisuuskysely sisäinen


Ässien strategian yhtenä kulmakivistä on vastuullisuuden lisääminen. Osana tätä tulemme tekemään vastuullisuusohjelman koko seurayhteisön voimin.

Vastuullisuusohjelmassa on viisi tavoitetta:

  1. Turvallisuuden parantaminen (Esim. kaukaloturvallisuus, pelimatkat, harjoitukset ja pelitapahtumat)
  2. Ympäristön kuormituksen keventäminen (Esim. siisteys, kierrätys, hiilijalanjäljen pienentäminen)
  3. Yhteiskuntavastuun lisääminen (Esim. hyväntekeväisyys, liikkumisen lisääminen, koulukiertue, harraustusryhmät)
  4. Tasapainoinen talous (harrastamisen kustannukset, lajin aloittamisen kynnys, seuran resurssit juniorityön tukemiseen)
  5. Oman organisaation hyvinvointi (Yhteishengen rakentaminen, perehdytys, käyttäytymismallit, varhaisen puuttumisen mallit)