Ässät uudistaa taustaorganisaatiotaan

Ässien toimistolla on uuden strategian myötä tehty syksyn aikana uudelleenorganisoitumista. Uusilla tehtävänkuvilla pyritään tehostamaan myyntiä ja luomaan pohjaa tulevaisuuden uudistuksille.

Ässät on taustalla korona-aikana luonut uutta kokonaisstrategiaa tulevaisuutta varten. Osana strategiatyötä toimiston henkilökunnan työnkuvia on tarkennettu. Tarkennuksilla Ässät pyrkii tehostamaan myyntiä ja luomaan parempia edellytyksiä tulevaisuuden uudistuksiin.

- Tällä organisaatiouudistuksella haluamme taata, että olemme joka osa-alueella valmiina tulevaisuuteen ja pystymme toteuttamaan strategisia tavoitteitamme. Uudistuksen avulla saamme resursseistamme kaiken irti ja pystymme tulevaisuudessa kasvamaan, Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen kommentoi uudistusta.

Ässien toimistohenkilökunnan tehtävät uudistusten jälkeen

Toimitusjohtaja Mikael Lehtinen

Toimitusjohtaja on yhtiön operatiivinen johtaja, joka johtaa yrityksen liiketoimintaa hallituksen valvonnan alaisuudessa. Keskeinen tehtävä on säilyttää yhtiön kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa. Toimitusjohtaja vastaa talouden ja henkilöstöhallinnon kokonaisvaltaisesta johtamisesta.


Liiketoimintajohtaja Niklas Ikonen

Liiketoimintajohtaja vastaa organisaation palveluliiketoiminnasta. Palveluliiketoimintaan kuuluu digitaalinen liiketoiminta, kausikortti- ja lipunmyynti sekä ravintola- ja tapahtumaliiketoiminta. Liiketoimintajohtajan päätehtävänä on luoda strategiset toimintamallit, jotka takaavat kilpailukykyisen ja kannattavan liiketoiminnan nyt ja tulevaisuudessa.


Myyntijohtaja Teemu Tuomi

Myyntijohtaja vastaa Ässien yritysmyynnistä. Yritysmyynti sisältää yhteistyökumppanineuvottelut, palvelumyynnin, asiakastilaisuudet ja yritysmarkkinoinnin. Myyntijohtajan tiimissä työskentelevät myyntipäälliköt sekä markkinointipäällikkö.


Asiakaspäällikkö Kirsikka Heiska

Asiakaspäällikön vastuulla on varmistaa, että asiakasrajapinnan palveluprosessit ja -käytänteet palvelevat sekä asiakkaita että organisaatiota sen strategiasta nousevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Suurin yksittäinen kokonaisuus työnkuvassa on kausikortti- ja lipunmyynnin työryhmäsuunnitteleminen ja operatiivinen toiminta. Asiakaspäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä lipputoimittajan ja lippukauppojen kanssa varmistaen asiakkaan positiivisen ostokokemuksen. ​​​​​​​


Viestintäpäällikkö Jaakko Ruusunen

Viestintäpäällikkö vastaa urheilusisällöistä, viestinnästä ja tiedottamisesta. Lisäksi vastuualueena on Ässien yhteiskuntavastuullinen ja sidosryhmätoiminta. Viestintäpäällikkön tehtävänä on jatkokehittää avointa ja aktiivista tiedottamista ja viestintää, joiden avulla liiketoiminta saa lisää uskottavuutta. ​​​​​​​


Markkinointipäällikkö Tero Rantalainen

Markkinointipäällikön vastuulla on saada Ässät näkymään ja kuulumaan kustannustehokkaasti B2C-asiakkaille sekä mahdollistaa tehokas alustana toimiminen B2B-asiakkaille. Markkinointipäällikön tehtävänä on pitää huolta markkinoinnin tehokkuudesta ja luoda myynnille uusia mahdollisuuksia.


Myyntipäällikkö Eero Kemppi

Myyntipäällikön vastuuna on oman asiakassalkun hallinnointi, uusasiakashankinta ja palvelumyynti. Tehtävänä on myös Pataverkosto-asiakkaiden asiakashuolto ja asiakkuuksien kehittäminen. Myyntipäällikkö osallistuu strategian mukaiseen kaupallisten digitaalisten tuotteiden suunnitteluun ja tuottamiseen.


Ässät käynnistää uuden myyntipäällikön rekrytoinnin

Uudistuksen myötä nykyisen myyntipäällikkön ottaessa uutta ruutua markkinointitiimissä, haussa on uusi myyntipäällikkö.


Nykyisen myyntipäällikkömme ottaessa uutta ruutua markkinointitiimissämme, haemme Patapakkaan uutta myyntipäällikköä.

Lue lisää