Ässien rooli on Porin alueen identiteetille, imagolle ja yrityksille merkittävä.

​Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä on valmistunut pro gradu -tutkielma ”Porin Ässien aluetaloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset”.

Tutkielman laatija on KTK Riku Lähdemäki ja ohjaaja Professori Tomi J. Kallio. Tutkielman mukaan Porin Ässät on Porin alueella varsin merkittävä toimija paitsi aluetaloudellisesti myös alueen imagon ja identiteetin kannalta. Porin Ässät ry:n ja HC Ässät Pori Oy:n liikevaihto oli tarkasteluvuonna 2009 yhteenlaskettuna 4 930 000 euroa. Tällä lähes viiden miljoonan liikevaihdolla mitattuna Porin Ässät on Porin 57:neksi suurin yritys. Porin Ässät työllistää noin 130 henkilöä. Suorien työllisyysvaikutusten lisäksi merkittävään rooliin nousevat myös välilliset talousvaikutukset, jotka synnyttävät lisää työpaikkoja ja kasvattavat verotuloja. Taloudellisten tunnuslukujen tarkastelun ohella tutkielmassa toteutettiin kolme kyselyä, joihin vastasivat Porin kaupunginvaltuutetut ja peruskoulujen opettajat sekä Porissa toimivien yritysten edustajat. Kyselyjen perusteella Porin Ässät on Yyterin ja Pori Jazzien ohella tärkein Poria ja porilaisuutta esiintuova tekijä. Porin Ässät koettiin vastaajien keskuudessa selvästi Porin tärkeimmäksi urheiluseuraksi. 273:sta kyselyyn vastanneesta yritysmaailman edustajasta peräti 79 oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Porin Ässien toiminnan lopettaminen olisi haitallista heidän edustamansa yrityksen kannalta.

- Vaikka kyselyihin ei valittukaan perinteisessä mielessä jääkiekkoseuralle otollisimpia sidosryhmiä, vaikuttaa tutkimuksen pohjalta Ässien toiminnalla olevan Porin alueella juuri niin merkittävä rooli kuin omakohtaisestikin olen havainnut niiden viiden vuoden aikana, jotka olen Porissa asunut. Koko talvikauden Kaupunki tuntuu elävän ja hengittävän oman joukkueen pelien rytmissä – näin ei ollut esimerkiksi Turussa, jossa asuin 10 vuotta, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Professori Tomi J. Kallio kommentoi.

- Ässien toiminnan kehittämisen kannalta on erittäin arvokasta saada tietoa erilaisten tutkimusten avulla. Useat tutkimuksista liittyvät asiakas/kannattajatyytyväisyyteen, mutta tästä tutkimuksesta saimme lisätietoa Ässien aluetaloudellisista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tutkimuksen tulokset vahvistavat Ässien asemaa Porin yhtenä ykkösbrändeistä, Ässien toimitusjohtaja Jukka Hirsimäki kommentoi.