Harjoitusotteluiden pistepörssi 2009

nimiottelutmaalitsyötötpisteet
Sakari Salminen11369
Marko Luomala10538
Veli-Matti Savinainen13527
Marko Kivenmäki10257
Severi Sillanpää13246
Jesse Jyrkkiö13246
Kamil Piros12066
Tommi Huhtala11415
Ville Uusitalo13145
Matti Kuusisto13134
Tuomas Huhtanen12134
Patrik Forsbacka11303
Matti Kuparinen9213
Antti Mäkilä12123
Jesse Laaksonen3202
Mika Niemi13112
Tero Määttä13112
Jussi Heikkinen13022
Marko Mäkinen12022

Huom! Vaasa-Cupin maalintekijät sekä syöttäjät on tarkistettu videolta ja korjattu pistepörssiin!