Harjoitusotteluiden pistepörssi 2011

nimiottelutmaalitsyötötpisteet
Tomas Zaborsky8538
Veli-Matti Savinainen10325
Severi Sillanpää10235
Joel Armia4235
Ville Uusitalo10055
Mika Niemi10055
Tuomas Santavuori10224
Radek Smolenak8224
Patrick Yetman6303
Aki Uusikartano10213
Kristian Kudroc10213
Tommi Taimi10123
Jesse Jyrkkiö10033
Jesse Laaksonen6101
Antti Mäkilä7101
Niko Palonen5011
Jani Honkanen10011
Ryan Caldwell3011
Tapio Sammalkangas10011
Juho Mielonen10011
Stephen Dixon1011