TIEDOTE HALLIREMONTISTA

Isomäen jäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen urakkasopimukset allekirjoitettu 23.6.2014
Hallin suunnitelmakuvaa
Porin kaupungin tiedote 23.6.2014

Isomäen jäähallin peruskorjaus- ja laajennusurakan on voittanut MVR-Yhtymä Oy.
Hanke kilpailutettiin julkisen hankintalain mukaisesti keväällä 2014 ja rakennusurakan voitti MVR-yhtymä Oy, joka toimii hankkeen pääurakoitsijana. Talotekniset urakat jaettiin sivu-urakoiksi ja putkiurakan voitti Vehmasputki Oy, ilmanvaihtourakan Ilmastointi Salminen Oy, sähköurakan Satakunnan sähköasennus, sprinklausurakan JH-sprinklerurakointi Oy, rakennusautomaatiourakan Trentec Team Oy, äänentoistojärjestelmäurakan Studiotec Oy sekä lukitus- ja kulunvalvontaurakan Flexim Security Oy.

Hankkeen lopullinen kokonaiskustannusarvio on 11,2 miljoonaa euroa.
Kiinteistön hallintaa varten on perustettu kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, jolle on vuokrattu kiinteistön maa-alue ja luovutettu sillä olevat rakennukset, rakennelmat ja laitteet.
Ässien hallintaan tulevat seisomakatsomon takana olevan pitkän sivun sekä pukukoppipäädyn tilat sekä kolmikerroksiseen osaan rakennettavat, ässien pukuhuoneet, kuntosalitilat, ravintolatilat ja aitiot, lisäksi myös osa vanhoista aitioista tulee Ässien hallintaan. Ässät vastaavat hallinnoimiensa tilojen rakentamisesta kustannuksellaan. Kaupunki vastaa omistukseensa jäävien tilojen saneerauksesta ja rakentamisesta
Jäähallin saneerauksen kustannukset ovat noin 11 200 000 euroa, josta kaupungin osuus olisi 5,8 M€ euroa, Ässien osuus 4,65 M€ ja valtion tuen osuus 750 000 euroa.

Hanke toteutetaan vaiheissa, niin että maauimalan puoleinen laajennusosa, sekä kolmekerroksinen lisäosan 1. kerros ja peruskorjaus valmistuu syksyllä 2015 ja kokonaisuudessaan hanke on valmis helmikuussa 2016.
Jäähallin laajennustyöt on aloitettu maauimalan puoleiselta sivulta valmistelevilla aluetöillä, jonne rakennetaan käytävä- ja myyntitiloja. Peruskorjattavassa hallissa tehdään parhaillaan joustokaukalon uusimiseen liittyviä töitä, sekä ilmanvaihtokanavien asennustöitä valmistellaan. Lisäksi hallin akustointityöt tehdään tämän kesän aikana. Tämän jälkeen töiden on määrä jatkua ensi maaliskuussa jäähallin kaupunginpuoleisessa päädyssä. Kolmikerroksiseen lisäosaan rakennetaan pukuhuoneita, kuntosalitilat, ravintolatiloja ja aitioita. Kesällä 2015 tullaan tekemään loput hallin peruskorjaukseen liittyvistä töistä, kuten ilmanvaihto-, äänentoisto- ja valaistusjärjestelmien uusimiset ja katsomoon tehtävät muutokset.

Hankeaikataulu sovitettu liigan peliaikatauluihin
Työt on aikataulutettu siten, että työt eivät kohtuuttomasti haittaa hallin käyttöä ja erityistä huomiota työnsuunnittelun ja aikataulutuksen suhteen on käytetty yleisöturvallisuuden huomioimiseen rakennustöiden aikana.