Valmennusyhteistyöllä lisää ammattimaisuutta Ässien A-nuorille

Ässissä halutaan tarjota nuorille entistäkin parempaa juniorien jääkiekkovalmennusta. Tätä silmällä pitäen Ässien juniorien valmentajia koulutetaan jatkuvasti laji- ja taitovalmennuksen puolella. Vuorovaikutustaitojen merkitys kuitenkin korostuu koko ajan enemmän. Jokaisella valmentajalla ja pelaajalla on oma persoonansa ja luonteensa. Kuinka saada kemiat kohtaamaan siten, että mahdollisimman moni valmennuksen yhteydessä tapahtuva vuorovaikutustilanne olisi onnistunut? Että johtamisyhteys toimisi pelaajan ja valmentajan välillä.

Ässien ja Sentinio Oy:n Matti Valkaman välinen yhteistyö jatkuu. Juniorijoukkueiden valmentajia on valmennettu kahden vuoden ajan Leadershiptaitojen osalta. Tässä on ollut tavoitteena antaa sekä johtamisen työkaluja että keinoja valmentajien käyttöön. Lisäksi haettiin valmentajille varmuutta ammattimaisen valmentajatyöskentelyn ja -vuorovaikutuksen toteutumiseksi.

Valmennuksissa on ollut erinomainen meininki ja osallistujat ovat kokeneet niiden annin hyvänä. Viimeisissä jaksoissa keskityttiin valmentajan ja pelaajan välisten kehityskeskusteluiden onnistuneeseen toteuttamiseen. Alustavasti on sovittu, että kun juniorivalmentajia tulee lisää mukaan hyvään Ässävalmentajaryhmään, toteutetaan seuraava Leadership-valmennusjakso.

- Toivottavasti tämä vaikuttaa siten, että mahdollisimman moni Ässävalmentaja jatkaa itsensä kehittämistä ja lajin parissa työskentelyä innostuneesti. Tämä heijastuu pelaajiin, joiden toivotaan saavan lajista itselleen eliniän kestävän harrastuksen, mieluiten ammatin, Valkama sanoo.


Ammattimainen tulevaisuuden pelaaja

Uutena valmennuksena on käynnistetty A –nuorille valmennusohjelma, jolla tähdätään jokaisen pelaajan ammattimaisuuden totaaliseen kehittymiseen. Tavoitteena on saada rakennettua A-Ässien pelaajille lisää varmuutta ja itseluottamusta, jotta jokainen ottaa kokonaisvastuun omasta kehittymisestään ja tulevaisuudestaan. Että jokainen uskoisi omiin kykyihinsä ja, että jokainen saa ammattimaisen otteen kaikkeen tekemiseensä.

- Pyrimme siihen, että Ässät saisi omasta juniorikoulusta mahdollisimman monta liigatason pelaajaa joka vuosi käyttöönsä sopimuspelaajiksi, sanoo valmentaja / yrittäjä Matti Valkama, joka vetää tätä hanketta.

Kaksi jaksoa on toteutettu tätä kirjoitettaessa. Pelaajat ovat olleet erinomaisen sitoutuneesti mukana osallistumassa. Kysyttäessä miltä asiat ovat tuntuneet, on vastauksissa kuultu seuraavia sanoja: ”Pysäytti ajattelemaan, ohjaa keskittymään oikeisiin asioihin, ymmärtää ottamaan ympäristön ja muut paremmin huomioon."

Seuraavissa valmennusjaksoissa asioita syvennetään esim. vastuun kantamisen osalta. Lisäksi haetaan osaamista esim. toiminnassa median kanssa (TV haastattelut yms.) sekä esimerkiksi sponsoreiden järjestämissä tilaisuuksissa mukana olemisessa.