Skip to content
Home » Myynnissä lupaavaa kehitystä, mutta epävarmuus painaa

Myynnissä lupaavaa kehitystä, mutta epävarmuus painaa

Myynnissä lupaavaa kehitystä, mutta epävarmuus paina
Ässien talouteen tällä hetkellä konkreettisimmin vaikuttava tekijä on myynti ja sen sujuminen. Koronaviruspandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta Ässien myynti on käynnistynyt lupaavasti, mutta pandemian tilanne, yleisen taloustilanteen epävarmuus sekä viranomaisten asettamat mahdolliset rajoitukset ovat asioita, jotka saattavat aiheuttaa isojakin muutoksia nopealla aikataululla. TIEDOTTEEN PÄÄKOHDATKausikorteissa on saavutettu noin 30 prosenttia viime kauden kokonaismyynnistä (laskua viime vuoden vertailuajankohtaan on noin 8 prosenttia).Yhteistyökumppanimyynnissä kasassa on 40 prosenttia viime kauden ennätykselliseksi muodostuneesta kokonaismyynnistä (vertailuajankohtaan nähden laskua on 15 prosenttia).Tilikauden 1.5.2019 – 30.4.2020 tulos tulee olemaan voitollinen.Myynnin kehittyessä suotuisasti ja liiketoimintaa koskevien rajoitusten poistuessa Ässillä on valmiudet purkaa asetettu hankintakielto nopealla aikataululla.KAUSIKORTTIMYYNTIKausikorttien myynnissä Ässät on saavuttanut euroissa mitaten noin 30 prosenttia viime kauden kausikorttimyynnistä. Kausikortteja on toukokuun lopussa myyty yhteensä 515 kappaletta.Euromääräisesti mitattuna kausikorttien myynti on 214 802,99 euroa, kun vastaavaan aikaan vuosi sitten myynti oli 231 925,02 euroa. Laskua vertailuajankohtaan nähden on noin kahdeksan prosenttia.YHTEISTYÖKUMPPANIMYYNTIYhteistyökumppanimyynnissä Ässät on saavuttanut viime kauden tasosta 40 prosenttia.Kausikorttiasiakkaiden ohella Ässien yhteistyökumppanit ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa turvaamassa Ässien toimintaa ja tulevaisuutta. Yhteistyökumppanimyynnissä Ässät on onnistunut toistaiseksi lupaavasti, kun huomioidaan olosuhteet, joissa usean eri toimialan kysyntä pysähtyi äkillisesti koronaviruspandemian ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi. Viime kaudella Ässien yhteistyökumppanimyynti saavutti ennätyksellisen 2,6 miljoonan euron tason. Tällä hetkellä saavutettu 40 prosenttia viime kauden myynnistä on euroissa mitaten noin 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. MUU MYYNTIKoronaviruspandemian aiheutettua ensin rajoituksia ja lopulta sarjan keskeyttämisen, Ässät aloitti välittömästi erilaisten tukikampanjoitten kehittämisen ja lanseeraamisen.Tällä hetkellä kausikorttien ohella yksityishenkilöt voivat tukea seuraa parhaiten seuraavien tuotteiden avulla:TUOTEMYYNTI 28.5.202067-klubin jäsenyydet kaudelle 2020 – 20215 890 €Keräilyliput pudotuspeleihin 202020 513 €Game Worn tuotteet12 700 €Videotervehdykset1 392,9 €Kannattajatuotteet6500 €KATSAUS LÄHIKUUKAUSIEN TAPAHTUMIINTaloustietoihin palataan seuraavan kerran kesäkuussa, jolloin julkaisemme tilikauden 1.5.2019 – 30.4.2020 tuloksen. Tulos tulee olemaan positiivinen, mutta tarkat luvut valmistuvat tilintarkastuksen jälkeen. Ässät seuraa tarkasti viranomaisten pakkokeinoja, ohjeistuksia ja suosituksia. Niiden pohjalta luodaan muutamia erilaisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta tulevaisuutta arvioidaan.Tällä hetkellä Liigan tavoitteena on aloittaa normaali 60 ottelun runkosarja syyskuun puolivälissä tai viimeistään lokakuun alussa. Taustalla Liiga ja Liiga-seurat varautuvat kuitenkin poikkeuksellisen ja vaikeasti ennustettavan tilanteen jatkumiseen kesän yli.Vaikka Liigakausi alkaisi normaalilla tavalla, koronaviruspandemian aiheuttamat talousvaikutukset ulottuvat myös Porin Ässien toimintaan; Ensimmäinen arvio oli 27. maaliskuuta julkaistussa tiedotteessa oli, että yhtiön liikevaihto tulee laskemaan koronaviruspandemian seurauksien myötä 18 – 22 prosenttia. Ässät aloitti välittömästi varautumisen liikevaihdon laskuun tekemällä erilaisia sopeutustoimenpiteitä, joista yhtiötä koskeva hankintakielto sekä koko organisaation vapaaehtoisuuteen perustuneet leikkaukset henkilöstökustannuksiin olivat merkittävimmät.Tähän mennessä tehdyillä sopeutustoimenpiteillä Ässät on saavuttanut 20 prosenttia arvioidusta liikevaihdon laskusta. Ässät seuraa myyntiensä kehittymisen ohella tarkasti myös kansantaloudellisten tunnuslukujen kehittymistä sekä asiantuntijoiden niihin liittyviä arvioita. YLE:n mukaan Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 15 230 työtöntä työnhakijaa, mikä on 6 410 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan huhtikuun lopun tilanne oli luultavasti pahin hetki koronakriisissä talouden kannalta. Talouden toipumisella on kuitenkin suuri merkitys kriisin lopullisiin taloudellisiin vaikutuksiin. Uusi arvio tämän kauden liikevaihdosta tehdään sen jälkeen, kun tiedot Liigan käynnistymisestä sekä viranomaisten asettamista rajoituksista yleisötapahtumien osalta ovat täsmentyneet. Mikäli Liiga voidaan aloittaa suunnilleen tavoiteltuna ajankohtana ilman ottelutapahtumiin kohdistuvia rajoituksia ja myynnissä on tapahtunut riittävän positiivista kehitystä, Ässillä on valmius poistaa asetettu hankintakielto nopeallakin aikataululla. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT- Emme jää tuleen makaamaan. Yleinen tilanne on, mikä se on ja realiteetit pitää tunnustaa. Liikevaihdon kasvattamiseen liittyvät suunnitelmat on osittain jouduttu laittamaan jäähylle. Vallitsevan tilanteen vuoksi olemme joutuneet tekemään uusia suunnitelmia, jotka tähtäävät yhtiön jatkuvuuden turvaamiseen.- Myynnin onnistuminen ja mahdolliset liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset ovat jatkuvassa seurannassa ja meidän tulee jatkossakin reagoida niihin tarpeen mukaan.- Olemme joutuneet tekemään kovia toimenpiteitä, koska olemme olleet pakotettuja sopeuttamaan kustannuksiamme. Tehdyt kovat päätökset ovat syntyneet erittäin hyvässä yhteishengessä ja olen erityisen ylpeä siitä, kuinka suurella intohimolla koko organisaatio on toiminut ja työskennellyt vaikeassa tilanteessa.- Kokonaisuutena myynti on lähtenyt lupaavasti käyntiin, mutta toki yleinen epätietoisuus vaikuttaa. Olemme saaneet yhteisöltä arvokasta tukea ja sillä on erittäin konkreettinen merkitys, kun valmistaudumme tulevaan kauteen.- Meidän tulee jatkossakin olla aktiivisia ja etsiä yhdessä esimerkiksi yhteistyökumppaneidemme kanssa lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Meillä on erittäin motivoitunut ja intohimoinen henkilöstö tekemässä laadukasta työtä Patalogon eteen jokaisella sektorilla. Luotan siihen sekä yhteisömme voimaan ja näiden asioiden turvin tulemme selviämään tästä.- Toivottavasti saamme lähiviikkojen aikana hallitukselta ja viranomaisilta lisää tietoa urheilu- sekä yleisötapahtumien järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista. Tietojen pohjalta myös Ässät voi syventyä paremmin tulevaisuuden suunnitteluun, Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen kommentoi.

Ässät aloittaa aktiivisemman ja avoimemman talousviestinnän
29.05.2020 08:00Ässät kulkee avoimuuden kautta kohti kasvavaa yhteisöllisyyttä.
Lue lisä

Näin voit tukea Ässiä
Koostamme tähän kaikki vaihtoehdot, joilla voit tukea seuraa.
Lue lisää

Näin autamme yhteisöä
Koostamme tähän erilaisia toimenpiteitä, joilla yritämme tukea yhteisöä näinä haastavina aikoina.
Lue lisää
29.05.2020 12:00