Skip to content
Home » Porin kaupunki ostaa HC Ässät Pori Oy:n omistamat Kiinteistö Oy Porin Jäähallin osakkeet

Porin kaupunki ostaa HC Ässät Pori Oy:n omistamat Kiinteistö Oy Porin Jäähallin osakkeet

Porin kaupunki ostaa HC Ässät Pori Oy:n omistamat Kiinteistö Oy Porin Jäähallin osakkee
HC Ässät Pori Oy on ilmoittanut olevansa taloudellisissa vaikeuksissa. Tästä syystä Porin kaupunki on neuvotellut järjestelystä, jossa Porin kaupunki ostaa HC Ässät Pori Oy:ltä tämän omistamat Kiinteistö Oy Porin Jäähallin osakkeet. Kaupunginhallituksella on asiassa päätösvalta ja asia käsitellään maanantaina 14. helmikuuta pidettävässä kokouksessa.Neuvotellun järjestelyn toteutuessa HC Ässät Pori Oy vapauttaa jäähalliyhtiöön sitomansa pääoman. Samalla HC Ässät Pori Oy solmii jäähalliyhtiön kanssa 10 vuoden mittaisen vuokrasopimuksen.Kauppahinnan määrittämiseksi on saatu kaksi ulkopuolisten tahojen laatimaa arviokirjaa. Näitä perusteena käyttäen HC Ässät Oy Porin omistaman 44 %:n osuuden arvoksi on neuvoteltu 4,9 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon HC Ässät Pori Oy:n jäljellä olevat lainavastuut ja velka jäähalliyhtiölle, velaton kauppahinta on 488 192,61 euroa. Tämän kauppahinnan maksamiseen kaupunki käyttää vuoden 2022 talousarviossa yritysjärjestelyjä varten osoitettua määrärahaa.Samassa yhteydessä jäähalliyhtiön yhtiömuotoa muutetaan. Tarkoituksena on luopua keskinäisyydestä, minkä seurauksena jäähalliyhtiö hallitsee kaikkia Isomäki Areenan tiloja ja vuokraa niitä HC Ässät Pori Oy:n lisäksi Porin kaupungille ja tapahtumajärjestäjille. Porin kaupunki jakaa nykyiseen tapaan jäävuorot harrastajille.Kiinteistö Oy Porin Jäähalli on perustettu jäähallin viimeisimmän, vuonna 2016 valmistuneen, peruskorjauksen rahoittamiseksi. Se on merkitty kaupparekisteriin 3. huhtikuuta 2014.Porin kaupunki on sijoittanut jäähalliyhtiöön apporttina jäähallirakennuksen, minkä lisäksi yhtiö on rahoittanut peruskorjausta lainarahoituksella, jonka kokonaispääoma oli 10 150.000 euroa. Tästä lainapääomasta oli Porin kaupungin vastuulla alun perin 4 726 429,38 euroa ja HC Ässät Pori Oy:n vastuulla 5 423 570,62 euroa.HC Ässät Pori Oy on maksanut lainaa yhteensä 1 918 714,01 euroa, joka muodostuu 1 270 082,62 euron lainalyhennyksistä ja 648 631,39 euron korkokuluista. Porin Ässät on alueellisesti erittäin merkittävä toimijaFestum Accounting Oy; tekemän vaikuttavuusarvioinnin perusteella HC Ässät Pori Oy maksoi pandemiaa edeltäneellä kaudella 2019 – 2020 veroja ja työnantajasuorituksia noin 1,5 miljoonan euron (1.458.409,1 €) verran. Lisäksi yhtiön ostot paikallisilta yrityksiltä ylittivät 2 miljoonaa euroa (2.217.673,1 €)Pandemian aikana kaudella 2020 – 2021 vastaavat luvut olivat verojen ja työnantajamaksujen osalta 1.127.995,12 euroa ja ostot paikallisilta yrityksiltä 1.311.628,94 euroa. Näiden lukujen lisäksi Ässät työllistää vuosittain noin 60 päätoimista työntekijää.Vaikuttavuusarvion lukujen lisäksi Ässät on aktiivinen tapahtumajärjestäjä, joka järjestää kauden aikana vähintään 30 ottelutapahtumaa ja lisäksi muita tapahtumia kuten konsertteja, messuja, kokouksia, vuosijuhlia sekä yksityistilaisuuksia. Tapahtumien välillinen vaikutus on lähialueelle merkittävä esimerkiksi ravintola-, matkailu- ja kuljetusalan yritysten kautta.Vuonna 2017 tehdyn valtakunnallisen SponsorOptimizer -tutkimuksen perusteella Porin Ässät oli Suomen viidenneksi tunnetuin seurabrändi kaikki lajit huomioiden
10.02.2022 10:05